liviejay

4 teksty – auto­rem jest li­viejay.

A co, jeśli su­to op­rawna księga po ot­warciu jej nie za­wiera słów? Co, jeśli tą księgą jest człowiek? 

myśl • 8 maja 2018, 20:20

Mężczyźni to płeć piękna, ko­biety - upiększona. 

myśl
zebrała 2 fiszki • 27 stycznia 2018, 14:17

Metro

Bianca
Metro
Czułam jak wy­budzam się z bar­dzo długiego snu. Było mi dob­rze, tak dob­rze, że nie chciałam ot­wierać oczu. Chciałam po­now­nie od­dać się te­mu za­padające­mu uczu­ciu i kon­ty­nuować sen, zwłaszcza że koszmar o [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 3 fiszki • 11 stycznia 2018, 22:57

Malezyjski zachód słońca

Viggo
Ma­lezyj­ski zachód słońca
Kiedyś kochałem No­wy Jork o tej porze ro­ku. Zi­my tu­taj by­wały mroźne, lecz zaw­sze ko­loro­we i pełne pul­sujące­go życia. Zu­pełnie jak­by mias­to wyczu­wało, jak wiel­ki­mi kro­kami zbliża się Boże Narodzenie, [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 11 stycznia 2018, 15:34
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Menu
Użytkownicy
K L M
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

8 maja 2018, 20:20liviejay do­dał no­wy tek­st A co, jeśli su­to [...]

27 stycznia 2018, 14:17liviejay do­dał no­wy tek­st Mężczyźni to płeć piękna, [...]

11 stycznia 2018, 22:57liviejay do­dał no­wy tek­st Metro

11 stycznia 2018, 17:46fyrfle sko­men­to­wał tek­st Malezyjski zachód słońca

10 stycznia 2018, 18:10liviejay do­dał no­wy tek­st Malezyjski zachód słońca